De tweede Nederlandse Hoarding Week Van 16 tot en met 20 mei

De kracht van samenwerking

De Nederlandse Hoarding Week maakt hoarding bespreekbaar

Waarom deze week?

 • Om familieleden, buren, vrienden en collega’s bekend(er) te maken met het fenomeen van de hoarding problematiek
 • Om hen handvatten te geven om op open wijze en zonder oordeel een gesprek met hen aan te gaan 
 • Om informatie te delen vanuit professionals die wekelijks te maken hebben met mensen met hoarding gedrag

Wat kun je verwachten?

 • Online masterclasses met professional organizers, hoardingspecialisten en andere partners in de keten
 • Artikelen en blogs over hoardingsituaties
 • Achtergrond van professionals die werken met mensen met hoarding gedrag
 • Live vragenuren voor zorgprofessionals en belangrijke naasten met een jurist, psycholoog en professional organizers
 • Korte filmpjes over hoardingsituaties inclusief een muzikale bijdrage van Hollenboer

Wat is hoarding?

We spreken van hoarding of verzameldwang als de volgende vier kenmerken voorkomen:

 • Je verzamelt en/of bewaart grote hoeveelheden spullen, die in de ogen van anderen weinig tot geen economische- of emotionele waarde hebben
 • Je hebt bijzonder veel moeite om afstand te doen van je spullen of bent hiertoe niet in staat
 • Je woonruimte is zo vol, dat normaal gebruik niet meer mogelijk is (bijvoorbeeld koken, slapen, douchen, bezoek ontvangen e.d.)
 •  Je lijdt aan stress en wordt ernstig beperkt in het dagelijks leven

Hoarding discrimineert niet op basis van inkomen of intellect. Een teveel aan spullen kan ons beroven van het leven dat we ons voorstelden of ons ervan weerhouden een nieuwe visie voor onze toekomst te creëren."

— Lisa J. Shultz —