Wat is hoarding

We spreken van hoarding of verzameldwang als de volgende vier kenmerken voorkomen:

  1. Je verzamelt en/of bewaart grote hoeveelheden spullen, die in de ogen van anderen weinig tot geen economische- of emotionele waarde hebben
  2. Je hebt bijzonder veel moeite om afstand te doen van je spullen of bent hiertoe niet in staat
  3. Je woonruimte is zo vol, dat normaal gebruik niet meer mogelijk is (bijvoorbeeld koken, slapen, douchen, bezoek ontvangen e.d.)
  4. Je lijdt aan stress en wordt ernstig beperkt in het dagelijks leven

(Bron: Digging Out, Helping your loved one manage clutter, hoarding & compulsive acquiring, Michael A. Tompkins, Ph.D. & Tamara L. Hartl, Ph.D. , New Harbinger Publications, Inc 2009)

Volgens de nieuwste Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, de DSM 5, is sprake van hoarding als voldaan wordt aan de volgende zes criteria:

  1. Er is hardnekkig veel moeite of onvermogen om spullen weg te doen of weg te gooien, ongeacht hun (economische) waarde
  2. Dit onvermogen komt voort uit sterke drang om spullen te bewaren en/of stress die verbonden is met het loslaten van spullen
  3. De symptomen resulteren in de vermeerdering of opeenstapeling van een grote hoeveelheid spullen die de woongedeelten vullen, zodanig dat deze niet meer normaal gebruikt kunnen worden. Als de woonruimte nog geordend en/of leefbaar is, komt dat alleen door inspanning of ingrijpen van derden (zoals familie, schoonmakers of autoriteiten)
  4. De symptomen zorgen voor significante stress en/of beperkingen in sociaal opzicht, gebruiksdoeleinden van de woning, of andere belangrijke gebieden van normaal functioneren, inclusief het creƫren van een veilige omgeving voor zichzelf en anderen
  5. De hoarding symptomen zijn niet ontstaan door een medische aandoening als (niet-aangeboren) hersenletsel of cerebrovasculaire ziekte
  6. De symptomen van hoarding zijn niet uitsluitend verbonden aan de symptomen van andere psychische stoornissen, zoals obsessief-compulsieve stoornis, zware depressies, schizofrenie of andere psychotische stoornissen, cognitieve tekortkomingen bij dementie, autisme of het Prader-Willi syndroom

Dit is een ingewikkelde, wetenschappelijke definitie, met veel uitzonderingen en zware woorden. Een eenvoudiger manier om een hoarding situatie te omschrijven komt van de Britse Dr Satwant Singh en Dr Colin Jones:

“Door het verzamelen en bewaren van spullen is je huis niet langer bruikbaar zoals bedoeld: de slaapkamer is niet meer bruikbaar om in te slapen, in de keuken kan niet meer worden gekookt en de ruimte is niet langer ‘van jou’. Het is begrijpelijk dat je spullen belangrijk voor je zijn, maar je woonruimte is niet langer geschikt voor de oorspronkelijke doelen.”

(Bron: Hilde Verdijk van Yourganize)