De dierenbescherming biedt hulp aan dier én mens

Helpdesk voor Hulpverleners
Een cliënt met hoardingproblematiek is al complex genoeg. Maar zijn er ook nog huisdieren in het
spel, dan kan dat aanleiding geven tot extra zorg. Het oog hebben voor en benoemen van dierenwelzijn tijdens je werk, kan mens én dier helpen. Omdat het voor hulpverleners soms moeilijk in te schatten is wat de ernst van de situatie is, of welke oplossingen je aan zou kunnen dragen aan je cliënt, heeft de Dierenbescherming een advies- en overlegpunt opgericht. Bij de Helpdesk Hulpverleners kun je als hulp- of dienstverlener terecht voor een vertrouwelijk gesprek. 

Je vindt ons hier. 

Hulptraject
Huisdieren spelen een belangrijke rol in het leven van huisdiereigenaren en worden vaak gezien als onderdeel van het gezin. Wanneer je als mens met verzamelproblemen graag het welzijn van je dieren wilt verbeteren, kan dit een drijfveer zijn tijdens je behandeling voor hoarding om je leefomgeving weer veilig en opgeruimd te maken. Als Dierenbescherming zien we mens en dier liever niet gescheiden worden. Wanneer je als problematisch verzamelaar hulp wilt ontvangen bij het verbeteren van de situatie voor je huisdieren, kun je een beroep doen op de Dierenbescherming. We gaan dan samen met de huisdiereigenaar en zijn of haar hulpverlener kijken hoe wij het beste kunnen ondersteunen. Dit gaat op vrijwillige basis. Waar kunnen wij dan bijvoorbeeld mee helpen? We kunnen meedenken over het tijdelijk onderbrengen van dieren als dit handig is bij het opruimen of schoonmaken van de woning, of helpen bij het verminderen van het aantal huisdieren. Ook kunnen we hulp bieden bij het castreren of steriliseren, om te zorgen dat het er niet meer dieren bij komen. Er zijn noodfondsen voor dierenartskosten, dierenvoedselbanken en vele andere instanties bij ons bekend waar een beroep op kan worden gedaan. Een hulptraject kan gelijk lopen of gestart worden als er spraken is van dwangmaatregelen vanuit een andere instantie. In het schema onder deze tekst zie je het vijf stappen hulpplan.

Signalenkaart
Weet je niet precies waar je op moet letten als je cliënt huisdieren heeft? Wij hebben een signalenkaart ontwikkeld als hulpmiddel om signalen van dierenverwaarlozing te herkennen. Want hulpverleners zijn onze ogen achter de voordeur en we roepen dan ook dringend op om de verzorging van de dieren mee te nemen in het zorg- of behandelplan. De signalenkaart vind je onder het vijf-stappen hulpplan.

Meer informatie over het preventiewerk van de Dierenbescherming vind je op onze site.

Dit artikel is geschreven voor de Nederlandse Hoardingweek 2021