Wij werken in hoardingsituaties: behandelaren en therapeuten

Op verschillende plaatsen in Nederland werken therapeuten samen met mensen met hoarding problematiek aan het verbeteren van de woonsituatie. Hieronder een interview met Annemieke Haklander. Bestuurder en psycholoog van Aemosa en Introspekt.

Wat houdt het werk in? Op welke manier ben je betrokken bij hoarding situaties?

Binnen Aemosa ben ik betrokken bij meerdere hoardingcasussen. Ik neem hierin voornamelijk een adviserende rol aan naar de teams toe, maar ook naar betrokken ketenpartners. Wij ervaren dat in het huidige zorglandschap nog weinig kennis is over hoe hoardingproblematiek precies werkt en hoe hiermee om te gaan. Is de casus dusdanig complex en daardoor niet passend meer voor de WMO, dan pak ik de casus op persoonlijke titel op bij Introspekt in samenwerking met collega’s uit mijn ‘hoardingnetwerk’ zoals professional organizers en de GGD.

Met welk probleem krijg jij in dit werkveld het meest te maken?

Op het gebied van ketenpartners en naastbetrokkenen (zoals familie, buren, vrienden) merk ik dat er vaak onvoldoende kennis is, en dat met name hierdoor de gegeven tijdsinvestering niet altijd reëel is. Een huis ‘leegtrekken’ kan binnen 24 uur, dat is niet zo moeilijk maar absoluut niet wenselijk. Het probleem wordt verplaatst en wanneer hoardingproblematiek echt op de voorgrond staat, zal het ‘terug’verzamelen op een nieuwe plek sneller gaan. Ik heb het dan nog niet over de psychische gevolgen.

Welke kwaliteiten heb je nodig om dit werk te kunnen doen?

Begrip, inlevingsvermogen, kalmte, ervaring, doorzettingsvermogen, efficiënt en doeltreffend kunnen schakelen tussen verschillende betrokkenen én het hebben van een lange adem.

Welke opleidingen heb je gevolgd voor dit werkveld?

Psychologie Msc. Met aanvullend op het gebied van hoardingproblematiek: Cliënten met een verzamelstoornis, diagnostiek en behandeling – RINO

Werk je samen met andere professionals en zo ja met welke?

Wij proberen de samenwerking vooral aan te gaan met alle betrokken partijen om zo te bepalen wie regie heeft en kan houden. Voorbeelden van betrokkenen zijn onder andere de sociale wijkteams, woning coöperaties, de politie, brandweer, de GGD, de huisarts en de GGZ. Voor een goede samenwerking is het van belang dat alle rollen duidelijk zijn, maar ook dat de verwachtingen over en weer zijn uitgesproken. Het doel hiervan is dat er vanuit één lijn gewerkt kan worden die voor iedereen helder is en dan met name voor de persoon om wie het allemaal gaat.

Werk je ook wel met familieleden van mensen met hoarding problematiek?

Juist het betrekken van de familie is belangrijk. Helaas zien wij vaak dat de familie al jaren stukloopt op het gedrag en hierdoor niet meer betrokken is of wil zijn in een traject. Laten we dit voorkomen door elkaar goed te blijven informeren over hoe hoardingproblematiek dan werkt. Fijn dat er een hele week voor is uitgetrokken om dit landelijk extra onder de aandacht te brengen.

Hoe kunnen mensen jou vinden om met je te werken?

Neem contact met mij op via annemieke@introspekt.nl voor advies, ondersteuning, behandeling, wegwijs en informatie.

Heb je een gouden tip voor familie of vrienden van iemand met hoardingproblematiek?

Wees er voor de ander, zoek samen hulp. Lees je in over hoardingproblematiek. Goedbedoelde adviezen en acties werken vaak averechts. Wat voor jou rommel is, is voor de ander van waarde en andersom. ‘Er gewoon zijn’ zonder verwachtingen is vaak belangrijker dan je misschien denkt.

Dit is een artikel voor de Nederlandse Hoardingweek 2021